Om klubben

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud til børn, som går i folkeskolens 3. og 5. klasse.

Formålet med Klub Penalhus er at understøtte læring og at hjælpe de tilmeldte børn til et bedre fagligt niveau i læsning og matematik. Projektet er inspireret af The Letterbox Club, som har vist særdeles lovende resultater i Storbritannien.

De tilmeldte børn modtager i alt 6 farvestrålende pakker, som er fyldt med spændende læsebøger og matematikmaterialer, samt spil, skrive- og læseredskaber. Hver pakke har sit eget tema, og indholdet er udvalgt i samarbejde med en række af landets dygtigste folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik.

I hver pakke er der en personlig hilsen til barnet fra én af Klub Penalhus’ to rollemodeller: Jacob Riising og Hella Joof. Desuden indeholder hver pakke et brev til barnets forældre, plejeforældre eller voksne omsorgspersoner med oplysninger om pakkens indhold.

De første 100 børn har allerede modtaget pakker fra Klub Penalhus i forbindelse med pilotfasen, perioden august 2015 – februar 2016, og første afprøvningsfase, perioden august 2016 – december 2016. Vi ser frem til at kunne glæde endnu flere børn med sjove, spændende pakker i de kommende afprøvningsfaser der gennemføres i perioden august 2017 – december 2018.

Klub Penalhus initiativet gennemføres af Als Research for Socialstyrelsen, som et led i satspuljeprojektet Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen.

Initiativet evalueres af Rambøll og TrygFondens Børneforskningscenter, som gennem et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) måler effekten af indsatsen ved at se på udviklingen i deltagerbørnenes faglige færdigheder i læsning og matematik.

Kommuner, der ønsker at vide mere om deltagelse i Klub Penalhus initiativet, er velkomne til at skrive til os på kontakt@klubpenalhus.dk

Læs mere om Klub Penalhus på Socialstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsen logo